068DO20110321D0018,Architecture,architects,Foster-+-Partners,Bodegas-Portia,exteriors,Bodegas-Portia